La Petite Ourse

La Petite Ourse är ett företag från Kanada som producerar i Kina. Blöjorna har blivit mycket populära under en kort tid i Kanada. Deras mål är att tillverka blöjor av högsta kvalitet, men till ett pris som gör att alla har råd med att köpa blöjorna.