Snappi

En Snappi fäster enkelt och snabbt vikblöjor eller prefolds.